Elżbieta Góźdź

Kwalifikacje i wykształcenie:

  • 2013 – neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,
  • 2012 – licencja trenera INPP,
  • 2011 – kurs instruktora masażu Shantala,
  • 2011 – kurs na terapeutę neurorozwoju INPP,
  • 2009 – studia podyplomowe – wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dzieci z autyzmem,
  • 2009 – kurs funkcjonalnej terapii manualnej wg K. Lewita z elementami chiropraktyki i osteopatii,
  • 2007 – kurs masażu leczniczego (stopień podstawowy i zaawansowany),
  • 2005 – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
  • 1993 – studia magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Certyfikaty: