Ewa Czeszejko-Sochacka

Założycielka Centrum Nowoczesnej Neuroterapii „Didisi”, neurologopedia, oligofrenopedagog, Certyfikowany Konsultant Metody Tomatisa, Provider Metody Johansena. Od 2000 r. do chwili obecnej neurologopeda w Powiatowym Zespole Placówek Specjalnych w Wejherowie. Od ponad 10 lat członek zespołu wczesnego wspomagania rozwoju przy PZKS w charakterze neurologopedy. Współpracuje z przedszkolami prowadząc diagnozy zaburzeń uwagi słuchowej dzieci. Występowała publicznie z wykładami na temat neuroterapii we wspomaganiu rozwoju dzieci na Uniwersytecie Gdańskim dla koła naukowego studentów psychologii, rodziców i terapeutów w ramach warsztatów organizowanych przez „Sotis” oraz dla studentów studiów podyplomowych Integracji Sensorycznej na uczelni wyższej „Ateneum”. Jej największą pasją jest pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych w tworzeniu najbardziej optymalnych warunków edukacyjnych oraz sprawna organizacja w pozyskaniu pełnej, interdyscyplinarnej diagnozy występujących zaburzeń (diagnozy medycznej oraz psycho-pedagogicznej).

Kwalifikacje i wykształcenie:

 • 2014 – Szkolenie 1 stopnia z Metody Tomatisa prowadzone przez Jozefa Vervoorta,
 • 2014 – Tomatis Developpement S.A. Luxembourg, Tomatis Practitioner level 3,
 • 2013 – Tomatis Developpement S.A. Luxembourg, Tomatis Practitioner level 2,
 • 2012 – Certyfikat “Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Wrocław,
 • 2012 – Tomatis Developpement S.A. Luxembourg, Tomatis Practitioner level 1,
 • 2011 – Certyfikat Providera Metody Johansena, Warszawa,
 • 2010 – PWSH w Gdyni, Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem,
 • 2006 – Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno–Historyczny, kierunek Neurologopedia,
 • 2005 – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Trening audio-psycho-fonologiczny Metoda Tomatisa,
 • 2004 – 2005 – Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno–Historyczny, Podyplomowe Uzupełniające Studium Terapii Logopedycznej,
 • 2000 – 2004 Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, kierunek Pedagogika Ogólna,
 • 2001 – Ogólnopolskie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nowator”, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • 1997 – 2000 – Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, kierunek Wczesna Edukacja i Logopedia.

Certyfikaty