Jolanta Żoga

Od ponad 20 lat psycholog w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdyni, współpracujący z Pomorską Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych w Gdyni, gdzie prowadzi wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych wczesnego wspomagania rozwoju.

Wykształcenie:

 • 1983-1988 – Katolicki Uniwersytet Lubelski; Wydział Nauk Społecznych; kierunek: psychologia,
 • 2000 – I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej,
 • 2002/2003 – Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych – kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogiki,
 • 2002 – Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku – studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą.

Kursy doskonalące:

 • kurs języka migowego – 1991,
 • metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne – 1992,
 • monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa – 1993,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim – 1997,
 • programy M. i Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami w rozwoju – 1998,
 • szkoła rodziców i wychowawców – 1999/2000,
 • Integracja Sensoryczna (teoria SI i zastosowanie obserwacji klinicznych) – 1999,
 • Integracja Sensoryczna (zastosowanie testów, terapia) – 2000,
 • Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona (kurs wstępny) – 2000/2001,
 • wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0 do 6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego – 2001,
 • warsztaty logopedyczne: Wspomagające sposoby porozumiewania się (trzy stopnie) – 2002,
 • certyfikat trenera metody Wideotreningu Komunikacji – 2003,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza psychologiczna – 2004,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki – 2004,
 • diagnoza i terapia analizatora wzrokowego w pracy z dziećmi i młodzieżą – 2004,
 • terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych – 2008,
 • zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci i młodzieży – 2008,
 • roczny kurs teorii INPP, rozpoznania, diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych – 2010/2011,
 • licencja trenera INPP – 2011,
 • bilateralna Integracja – 2012,
 • bilateralna Integracja – kurs szkolny – 2014,
 • neuropsychologia kliniczna dziecka – 2014.