Metoda Tomatisa

Czy uważnie czytasz tę stronę?

Naprawdę?

W takim razie nie słyszysz otaczających Cię dźwięków!

A tak naprawdę słyszysz je świetnie, ale nie zwracasz na nie uwagi. To oznacza, że jesteś w stanie odizolować się od zakłóceń, skupiając się wyłącznie na dźwiękach, które są istotne. Może się to wydawać proste, a tymczasem chodzi tu o zaawansowaną zdolność poznawczą, która wymaga umiejętności radzenia sobie z emocjami.

O zaburzeniach słuchania mówimy, gdy nie jesteśmy w stanie poprawnie zanalizować komunikatu sensorycznego, który dociera do naszego ucha. Tak dzieje się np. wtedy, gdy nie możemy odpowiednio skoncentrować się na głosie rozmówcy, mimo że dobrze go słyszymy.

Takie zaburzenie może wynikać z różnych przyczyn, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Metoda TOMATISA® pomaga lepiej słuchać, a nie lepiej słyszeć.

Metoda Tomatisa

tomatis

Dźwięk to rodzaj wibracji. Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze lepiej przewodzą dźwięk kości naszego ciała – wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym.

Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój głos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania w całym ciele.

Gdy nasze słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho.
Należy więc przyciągnąć jego uwagę – a wiemy, że jest bardzo wrażliwy na nagłe zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć.

Trening uwagi słuchowej

Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa® muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez
słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk rozchodzi się najpierw przez kości czaszki.

Płynąca przez słuchawki muzyka charakteryzuje się nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi od barwy i natężenia dźwięku. Kontrasty te są niemożliwe do przewidzenia. Są one zupełnie bezbolesne, natomiast zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę. Dzięki powtarzanym i nieprzewidywalnym kontrastom dźwiękowym mózg stopniowo uczy się uwagi słuchowej.

Ponadto kontrasty te są tak zdefiniowane, by kłaść nacisk na przekazywanie dźwięków wysokich, gdyż właśnie takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych. Wysokie dźwięki mają więc duży efekt stymulujący.

W ten sposób układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie tomatis.com

Zapoznaj się z ciekawymi artykułami na stronie www.tomatisassociation.com.

Obszary zastosowania:

  • problemy w uczeniu się i zaburzenia językowe,
  • zaburzenia uwagi,
  • zaburzenia afektywne i emocjonalne,
  • zaburzenia psychomotoryczne,
  • całościowe zaburzenia rozwoju (CZR),
  • rozwój osobisty i dobre samopoczucie,
  • lepszy głos i większa muzykalność,
  • przygotowanie do porodu,
  • przyswajanie języków obcych.

Jak skorzystać z programu słuchowego?

WSTĘPNA KONSULTACJA

Wstępna konsultacja odbywa się u autoryzowanego specjalisty Metody TOMATISA®. W czasie konsultacji przeprowadzany jest test psychologiczno-pedagogiczny dostosowany do specyfiki problemów klienta. Może mu towarzyszyć test pomiaru uwagi słuchowej, tzw. TLTS. Pozwala on określić potencjał badanego w zakresie słuchania i ewentualne jego zaburzenia.

SEANSE PROGRAMU SŁUCHOWEGO

Dzięki specjalnie zaprojektowanym urządzeniom możesz słuchać programu odpowiednio dobranego przez specjalistę Metody TOMATISA®. Seanse słuchowe można odbywać w gabinecie specjalisty lub u siebie w domu, korzystając z przenośnych urządzeń o nazwie SOLISTEN®.

Ponieważ chodzi tu o stymulację ucha i mózgu, seanse powinny być powtarzane, ale także oddzielone tzw. „integracyjnymi” fazami odpoczynku, które pozwolą na utrwalenie dokonanych postępów.

Czas i liczba seansów są uzależnione od rodzaju zdiagnozowanego problemu. Na ogół seanse odbywają się codziennie po 2 godziny, a cały program trwa 60-90 godzin. Jeżeli specjalista przeszedł odpowiednie szkolenie, może również zaproponować seanse aktywnej pracy z głosem. Obejmują one czytanie, powtarzanie lub samodzielne wypowiedzi, w czasie których głos mówiącego jest natychmiastowo modyfikowany i przekazywany ponownie, zgodnie z parametrami odpowiednimi dla Efektu TOMATISA®.

Mówiący słyszy swój głos skorygowany „na żywo”, który dzięki temu ulega nieświadomej modulacji. Ćwiczenie to nie jest oferowane w pakiecie standardowym, a ponadto stosowane jest dopiero po zakończeniu pełnego pasywnego programu słuchowego.

BILANS KOŃCOWY

Po zakończeniu seansów słuchania przeprowadzany jest ich bilans. Pozwala on ocenić dokonane postępy i stwierdzić, czy wskazane są dalsze seanse programu słuchowego. Wyniki uzyskanie dzięki Metodzie Tomatisa ® są trwałe.

Często korzystanie z dodatkowych seansów nie jest już konieczne, jednak w przypadku niektórych specyficznych problemów przedłużenie programu może się okazać niezbędne.

Skontaktuj się i zaplanuj seans słuchowy.

Przy rezerwacji terminu terapii metodą Tomatisa wymagana jest zaliczka w wysokości 20% wartości sesji.