O ofercie

Lata doświadczenia, specjalistyczny sprzęt i zaufane metody – w DiDiSi w miłej atmosferze dbamy o indywidualne potrzeby naszych pacjentów i starannie dopasowujemy nasze działania, by skutecznie pomóc im w leczeniu takich schorzeń jak:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • zespół Aspergera,
 • dysleksja,
 • afazja,
 • alalia,
 • mutyzm,
 • ADHD,
 • ADD,
 • depresja,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość słuchowa,
 • uszkodzenia neurologiczne,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego,

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do pacjenta i dostosowaniu metody do jego potrzeb możemy osiągnąć lepsze rezultaty. Nasz personel ma bogate, wieloletnie doświadczenie zdobyte w różnych placówkach dla dzieci z niepełnosprawnością i zaburzeniami o różnej etiologii (Poznaj nasz zespół).

Stosujemy metody i badania:

wykorzystując przy tym nowoczesne urządzenia i aparaturę.

Zachęcamy do lektury stosowanych metod, ponieważ pokazują one nasze szerokie spektrum możliwości pracy z pacjentem.