Program Bilateralnej Integracji

Bilateral Exercise Integration Ltd. Scotland

Program Bilateralnej Integracji został opracowany, aby wspierać rozwój koordynacji i równowagi, integrować systemy zmysłowe oraz stymulować neuronalne połączenia pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi. Celem terapii jest spowodowanie dojrzewania centralnego układu nerwowego.

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja obu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów, a także zdolność do wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony. Zdolności tej potrzebujemy w czasie wykonywania takich czynności jak. np. łapanie piłki, szycie czy cięcie nożycami. Zdolność do wykonywania bilateralnych czynności oparta jest na prawidłowej dominacji półkul mózgu.

Dzieci z niewykształconą integracją bilateralną cechuje:

  • zaburzona praca gałek ocznych, a co za tym idzie – zaburzenia percepcji wzrokowej, trudności w czytaniu i pisaniu,
  • obniżona obustronna koordynacja (cięcie nożyczkami, łapanie piłki, 2 kredki w 2 dłoniach),
  • trudności z rozróżnianiem stron lewa-prawa,
  • problemy z przekraczaniem linii środkowej ciała (np.krążenia tułowia, przekładanie przedmiotów do ręki wiodącej),
  • brak w pełni wykształconej lateralizacji(dominująca ręka, noga) lub lateralizacja skrzyżowana,
  • niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (np. łapanie piłki po koźle, kopnięcie piłki w ruchu),
  • wolne tempo pracy.

Symptomy te często obserwujemy u dzieci z opóźnieniami w rozwoju, a także u dzieci mających trudności lub niepowodzenia w nauce, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. Te dzieci w szczególności mogą odnieść korzyść z ćwiczeń. Terapia może być realizowana w formie ćwiczeń indywidualnych lub grupowych (tzw. program szkolny).

Po dokonaniu diagnozy terapeuta dobiera odpowiednie ćwiczenia, które dziecko wykonuje w domu pod nadzorem rodzica przez około 15-20 minut dziennie. Diagnoza i dobór ćwiczeń są ponawiane co sześć tygodni.

Program szkolny bilateralnej integracji może być realizowany na terenie szkoły lub przedszkola.

Czy Twoje dziecko potrzebuje pomocy? Sprawdź już dziś – wypełnij wstępny kwestionariusz.