Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie „Wspomaganie Rozwoju Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP Chester”

Szkolenie zostało przygotowane dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów terapii korekcyjno-kompensacyjnej, nauczycieli wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, nauczycieli przedszkola.

Program integracji nieprawidłowych odruchów dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość w tym ADHD, trudności w czytaniu, w pisaniu, zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera) został opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych. Celem programu jest usprawnienie umiejętności niezbędnych do efektywnego uczenia się. Jest to metoda terapeutyczna opierająca się na wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas pierwszego roku życia.

Program szkolenia dwudniowego

1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych.
2. Kryteria diagnostyczne.
3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne.
4. Funkcjonowanie układu przedsionkowego.
5. Omówienie problemów związanych z percepcja słuchową.
6. Testy na równowagę i koordynację.
7. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcje wzrokową.
8. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół.

Termin szkolenia

1. Sobota godz. 9:00 – 17:00
2. Niedziela godz. 9:00 – 15:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają

1. Zaświadczenie- sygnowane przez INPP Polska, uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych w szkole lub w przedszkolu
2. Materiały szkoleniowe

Koszt szkolenia

350zł/na osobę

Szkolenie rady pedagogicznej na temat: „Niezintegrowane odruchy a specyficzne trudności szkolne, zaburzenia zachowania i opóźniony rozwój motoryczny w świetle terapii INPP Sally-Goddard Blythe”

Podczas szkolenia w formie wykładu wspartego prezentacją multimedialną uzyskacie Państwo informacje na temat wpływu niezintegrowanych odruchów przedsionkowych, taktylnych i posturalnych na rozwój dziecka, jego możliwości edukacyjne oraz zachowanie. Łatwiej będzie Państwu zrozumieć zachowanie waszych podopiecznych oraz rozpoznać przyczyny braku postępów w nauce, wolniejszego tempa przyswajania wiedzy oraz trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi. Dowiecie się Państwo dlaczego uczniowie „gubią wersy” podczas czytania, popełniają błędy ortograficzne i nie rozumieją czytanych treści.

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz ich wpływem na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte na tej koncepcji jest efektywne i pozwala dziecku prawidłowo rozwijać się i uczyć.

Czas szkolenia

dwie godziny

Koszt szkolenia

300zł